РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ В 2018 РОЦІ

Cпеціальність: 124 «Системний аналіз»  - освітній ступінь «спеціаліст»

ПІБ Тема Керівник Відмітка
1 Бабійчук Антон Семенович Системний аналіз відділу продаж автомобілів з метою виявлення факторів, що впливають на продаж д.ф.-м.н.,
професор каф. 405 Ніколаєв О.Г.
100
2 Голяховський Євген Аркадійович Проблеми раціонального обслуговування клієнтів у багатоканальних системах масового обслуговування к.ф.-м.н.,
доцент каф. 405
Брисіна І.В.

100

диплом з відзнакою

3 Давидов Олександр Валерійович Аналіз можливості створення системи проектування регулятора витрат РРД к.т.н., доцент каф. 405 Бахмет Г.К.

95

диплом з відзнакою

4 Денисенко Єгор Олексійович Реновація процесу комунікації у вищих навчальних закладах к.ф.-м.н., доцент каф. 405  Кощавец П.Т. 96
5 Кондратюк Микола Сергійович Мінімізація інвестиційних ризиків за допомогою активного керування портфелем акцій облігаційних біржових фондів д.ф.-м.н., професор каф. 405 Рвачов В.О. 97
6 Кондратюк Юлія Михайлівна Оптимізація інвестицій у високоприбуткові облігаційні біржові фонди за допомогою методів стохастичного аналізу д.ф.-м.н., професор каф. 405  Рвачов В.О.

96

диплом з відзнакою

7 Лєвтєрова Анастасія Василівна Апроксимація робочих характеристик компресора газотурбінного двигуна к.т.н., доцент каф. 405 Бахмет Г.К.

90

диплом з відзнакою

8 Мамчур Іван Олександрович Розробка системи для обміну лідами д.ф.-м.н., професор каф. 405  Ніколаєв О.Г. 100
9 Скубак Микита Вадимович Розробка клієнтської частини інформаційної системи для залучення додаткової аудиторії в сфері споживчого бізнесу к.т.н., доцент каф. 405 Мірошниченко Г.О. 100
10 Федосов Микита Андрійович Автоматизація систем контролю прав доступу додатку к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Макаричев В.О. 96
11 Шилін Леонід Олегович Розробка серверного додатку інформаційної системи для залучення додаткової  аудиторії в сфері споживчого бізнесу к.т.н., доцент каф. 405 Мірошниченко Г.О. 100

Cпеціальність: 124 «Системний аналіз»  - освітній ступінь «магістр»

ПІБ Тема Керівник Відмітка
1 Гордієнко
Олексій Сергійович
Аналіз системи ігрового штучного інтелекту в покрокових іграх к.ф.-м.н., доцент каф. 405 
Макаричев В.О.
100
2 Мєркова Наталія Віталіївна Розробка уніфікованої архітектури для  міграції ASP. NET MVC додатку на платформу WEB API та Angular2 к.т.н., доцент каф. 405 Мірошниченко Г.О.

100

3 Мірошниченко Олександра Олександрівна Автоматизація процесу навчання і контролю знань к.т.н., доцент каф. 405 Бахмет Г.К.

85

4 Мульченко Анастасія Олегівна Аналіз моделей стохастичних систем з запізненням д.ф.-м.н., професор каф. 405 Ніколаєв О.Г.

100

диплом з відзнакою

5 Налигач Анастасія Ігорівна Багатоперіодична транспортна задача д.т.н., професор каф. 405 Курєннов С.С. 90
6 Селезньов Ігор Юрійович Дослідження методів оптимізації продуктивності багаторівневих розрахунків для ієрархічних структур даних к.т.н., доцент каф. 405  Мірошниченко Г.О.

90

7 Слєпченко Дмитро Ігорович Ідентифікація нелінійних систем з запізненням д.ф.-м.н., професор каф. 405 Ніколаєв О.Г.

100

диплом з відзнакою

Напрям підготовки: 6.040303 «Системний аналіз»  - освітній ступінь «бакалавр»

ПІБ Тема Керівник Відмітка
1 Горбатюк Дмитро Васильович Розробка веб-додатку для предметної області «планувальник завдань» з використанням універсальних шаблонів к.т.н., доцент каф. 405 Мірошниченко Г. О. 100
2 Грищенко Даниіл Віталійович Маршрутизація польоту легкого безпілотного літального апарату в полі сталого вітру д.т.н., професор каф. 405 Курєннов С. С. 91
3 Замора Владислав Володимирович Розробка веб-додатку для предметної області "універсальний кредитний калькулятор" з використанням MVC-шаблону к.т.н., доцент каф. 405 Мірошниченко Г. О. 68
4 Зіняк Анастасія Олександрівна Системний аналіз  застосування динамічного розподілу активів у фінансових інвестиційних портфелях к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Рвачова Т. В. 100
5 Крайниченко Аліна Сергіївна Порівняння методів аналізу характеристик двофазових систем масового обслуговування к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Брисіна І.В.

100

диплом з відзнакою

6 Кривенко Михайло Андрійович Системний аналіз ефективних тестів простоти натуральних чисел к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Щербакова Ю. А. 60
7 Лікьорова Тетяна  Євгенівна Розробка системи управління контекстними рекламними кампаніями в Google Adwords к.ф.-м.н., доцент каф. 405  Кощавець П. Т.
 Яресько Д. І.

100

диплом з відзнакою

8 Макартичан Андрій Петрович Автоматизація викладацької діяльності з використанням інформаційних систем к.т.н., доцент каф 405
Бахмет Г. К
60
9 Маринченко Крістіна Володимирівна Транспортна логістика на підприємстві гірничодобувної промисловості д.т.н., професор каф. 405  Курєннов С. С. 100
10 Могозіна Катерина Володимирівна Розробка мобільного додатку для розпізнавання інформації на візитних картах к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Макаричев В. О 100
11 Нестеренко Олексій Сергійович Груповий аналіз динамічних систем д.ф.-м.н.,професор каф 405  Ніколаєв О. Г.

100

диплом з відзнакою

12 Нестоцький Едуард Андрійович Розробка веб-додатку для предметної області "змагання з ігрових видів спорту" з використанням MVC-шаблону к.т.н., доцент каф. 405  Мірошниченко Г. О. 68
13 Нікулін Максим Вадимович Android-додаток «Навігатор по ХАІ» д.т.н., професор каф. 405 Курєннов С. С. 90
14 Пірожкова Анна Дмитрівна Системний аналіз 5-факторної моделі Фами-Френча динаміки фінансових ринків д.ф.-м.н., професор каф. 405 Рвачов В. О. 100
15 Полянська Вікторія Володимирівна Оптимізація маси диска газової турбіни з використанням елементів систем автоматизованого проектування к.т.н., доцент каф 405
Бахмет Г. К
90
16 Ракитенко Марія Вікторівна Системний аналіз методів стиснення інформації к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Щербакова Ю. А. 90
17 Сімоненко Ігнат Костянтинович Розробка програмного забезпечення для визначення сонливості користувача

к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Прохорова О. М.

100
18 Супенко Павло Костянтинович Мобільний додаток – асистент для прогнозу функціонування систем масового обслуговування к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Макаричев В. О 100
19 Ткач В`ячеслав Олегович Системний аналіз 3-факторної моделі динаміки фінансових ринків д.ф.-м.н., професор каф. 405 Рвачов В. О. 95
20 Халахан Таїсія Євгенівна Системний аналіз теорії поведінкових фінансів та її застосування в інвестиційному менеджменті д.ф.-м.н., професор каф. 405 Рвачов В. О. 100
21 Цонєв Олексій Іванович Розробка мобільного додатку для передачі та приховування даних у зображеннях к.ф.-м.н., доцент каф. 405 Макаричев В. О 100