КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

• Кафедра проводить навчання студентів усіх спеціальностей університету з математичних дисциплін. Веде підготовку бакалаврів і магістрів
за фахом 124 "Системний аналіз",
галузь знань 12 "Інформаційні технології",
специалізація "Системний аналіз та управління"

• Підготовка за фахом "Системний аналіз" здійснюється в 2 етапи.

Протягом 4 років студенти отримують базову вищу освіту, навчаючись за бакалаврської програми, що включає фундаментальну і професійно-орієнтовану підготовку.

Після захисту кваліфікаційної роботи їм вручається перший диплом про базову вищу освіту з присудженням відповідної кваліфікації бакалавра.
Бакалаври з урахуванням результатів навчання мають можливість здобути повну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації магістра і другий диплом за загальноприйнятими міжнародними стандартами.

• По закінченню навчання присвоюється кваліціфакція: магістр - програміст прикладний; науковий співробітник (системний аналіз та управління); аналітик систем.

• Практична підготовка здійснюється на базі IT - компаній, серед яких: ADLABS, EPAM, 1С-ТЕЛЛУР, DataArt.